Jammers Minde

Kongedatteren Leonora Christina tilbragte knap 22 år som fange i Blåtårnet i Københavns Slot. Hun levede i en celle på et gulv af stampet skarn. Tiden fordrev hun med diverse sysler. Hun syede, hun skrev, og hun tænkte på sin Gud. Jammers Minde er Leonora Christinas beretning fra årene i fangenskabet. Udstillingen med samme navn tager udgangspunkt i denne tekst. Den rå udstillingskælder Under64 mimer Leonoras fængselscelle.

“Gid jeg havde kløer og vinger”
“Den, der glæder sig i dag, kan ikke være vis på,  at han ikke græder i morgen” (værket i forgrunden)
“Sjældent kan forgangne tider erindres uden bedrøvelse”
“Hvis kun I ville bekende”
“Non ti fidar”


Fra udstillingen Jammers Minde, Under64, Aarhus 2018